English poster   中文   やさしい日本語

Click the " Area name " that your address are.
Area name Collection area
Area 1 Yoneyama, Kami Yoneyama Area, Kujiranami, Tounowacho, Kochi, Banjin 1~4, Osu 1~10, Kaminoyama, Shimamachi, Shin Shimamachi, Ukawacho, Hirokoji, Minatocho 1~3, Yasakacho, Sumiyoshicho
Area 2A Higashi Sakaecho, Sakaecho, Shin Hanacho, Kitazonocho, Kashiwagicho, Sakuragicho
Area 2B Omote machi, Asahi-cho 1・2, Hisumi 16ku, Shinashi 1・2, Ekimae Dori, Ekinaka Dori, Honcho 1~4, Komachi, Tamachi, Minami Machi, Honcho 5~7, Nishi Gakkocho, Higashi Gakkocho, Suwacho 1~3
Area 3A Yoneyamadai, Shin Akasaka, Sakura New town, Kotobukicho
Area 3B Midoricho, Midorigaoka, Tokiwadai, Kennocho, Mishimacho, Wakabacho, Sekimachi, Yanagibashicho, Saiwaicho
Area 4A Miyabacho, Honamicho, Tanaka(Takara machi), Iwagami, Joto, Nishi Handa
Area 4B Asahigaoka, Handa, Kita Handa, Handa Jutaku Danchi, Higashi Handa, Minami Handa
Area 5A Suehirocho, Yamatocho, Tokiwacho, Honcho 8, Hisumi 3・4Ku, Hisumi 6ku-Omote・Ura, Hisumi 7Ku, Hisumi 8Ku-Ko・Otsu, Hisumi 10・12・13Ku, Hisumi 15Ku-Otsu・Ko
Area 5B Hisumi 2Ku, Hisumi 5Ku, Yutakacho, Hisumi 9Ku, Hisumi 11Ku, Matsumicho, Nagahamacho, Shindenhata, Kagamicho(include Nishikicho Housing area)
Area 6 Koyocho, Nagaminecho, Yurigaoka, Takada area, Jojo area, Betsumata area, Nota area, Ukawa area
Area 7 Matsunami, Arahama, Kasuga, Hashiba, Yamamoto(Nishi naka dori), Doai, Shimo Oshinden, Nagasaki Shinden, Nagasaki, Hanada, Sochi, Sochi Shinden, Iizuka, Narisawa, Ikazuchi, Ogurosu
Area 8A Shimohara, Kamihara, Kami Fujii, Shimo Fujii, Nakada, Yoso, Yoshii, Yata, Tsurugi
Area 8B Azeya, Hirai, Kitajo area, Imaguma
Area 9 Minami Tatsuka, Nakando, Mitsuya, Kami Tajiri, Shimo Tajiri, Ryo Tajiri, Midorigaoka New town, Yasuda machi
Area 9 Sanwacho, Tatsuka, Ibarame, Satogaike Shinden, Shimo Karuigawa, Kami Karuigawa, Oyamacho, Ikenomine, Jonokumi, Myojin
Area 10 Torigoe, Naka Sabaishi area, Minami Sabaishi area, Takayanagimachi area
Area 11 Nishiyama machi area, Shiiya, Miyagawa, Ominato

Top page

(公財)柏崎地域国際化協会
Kashiwazaki Area International Association All rights reserved.